- +

Zorgen over mezelf of een ander


Zorgen is een breed begrip: zorgvragen zijn er in vele soorten. Voor klachten en vragen op het gebied van gezondheid is de huisarts vaak de eerste meest logische stap. Hier kunt u ook uw ongerustheid uitspreken over de zorg(en) die u heeft over bijvoorbeeld uw partner. De huisarts verwijst u, indien noodzakelijk, door naar een specialist of naar bijvoorbeeld het sociaal team in Borne. Heeft u zorgen of twijfels over het zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? Heeft u hulp nodig in het voeren van uw huishouden? Bent u minder mobiel en kunt u daardoor minder dan voorheen? Om te onderzoeken wat er mogelijk is tot het aanvragen van hulp en/of ondersteuning, kunt u zich wenden tot het Wmo-loket van de gemeente Borne.

Gemeente Borne – Wmo-loket

Telefoon: 074 – 265 8500
E-mail: wmo@borne.nl
Website: www.borne.nl

Ouder worden betekent terecht komen in een andere levensfase. Dit brengt veranderingen met zich mee die kunnen leiden tot vragen en onzekerheid en soms problemen. U kunt bijvoorbeeld voor moeilijke keuzes komen te staan of u zorgen maken hoe u zaken kunt regelen. Een ouderenadviseur is deskundig op het gebied van welzijn, wonen, zorg, de voorzieningen en regelgeving in de gemeente Borne.

De ouderenadviseur komt bij u thuis om te luisteren en te praten en geeft u informatie over mogelijkheden die er zijn. Samen met u onderzoekt en kijkt zij naar de best passende oplossing en begeleidt
u, zo nodig, met het realiseren ervan.

Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht

Telefoon: 088 - 945 5760
E-mail: welzijnouderenborne@wijkracht.nl
Website: www.woborne.nl

    - +