- +

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek

Iedereen die een aanvraag indient bij de gemeente voor hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of een andere vorm van Wmo hulp krijgt de uitnodiging voor een keukentafelgesprek. Dit is een belangrijk gesprek waarin besproken wordt hoe uw leven eruitziet. Er wordt niet alleen gesproken over de problemen die er zijn, maar er wordt breed gekeken naar alle terreinen van het leven en onderzocht wat precies uw hulpvraag is. Om te komen tot passende oplossingen van zowel uw kant als vanuit de gemeente is het van belang dat u zich goed voorbereidt op dit gesprek. Het is een zakelijk gesprek waarin de Wmo-consulent de juiste informatie nodig heeft om te bepalen of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening of u kan informeren over andere oplossingen.

Een advies is om dit gesprek niet alleen te voeren. Vraag één of twee personen die uw situatie goed kennen. Dit kan uw mantelzorger, familielid of onafhankelijke cliëntondersteuner zijn. Zij kunnen uw verhaal aanvullen en helpen om alle belangrijke elementen aan bod te laten komen en ook al u vragen beantwoordt te krijgen. Als mantelzorger heeft u de mogelijkheid om ook voor u zelf een keukentafelgesprek aan te vragen.

Hieronder een lijst welke u kan helpen om het gesprek goed te laten verlopen:

Ter voorbereiding

• Vraag iemand die uw situatie goed kent om bij het gesprek aanwezig te zijn. Denk hierbij aan uw mantelzorger, familielid of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

• Bereidt het gesprek samen voor: schrijf op wat aan de orde moet komen. Maak ook een vragenlijst met wat u weten wilt.

• Raadzaam is dat de mantelzorger duidelijk kan aangeven wat hij/zij doet en wat de mogelijkheden zijn voor nu en de toekomst.

• Verzamel eventuele stukken zoals testuitslagen, keuringsrapporten of andere verslagen die uw situatie verduidelijken.

• Vraag hoeveel tijd er is voor dit gesprek en geef aan als dit voor u te kort of te lang is.

• Belangrijk om te weten: is het eerste gesprek ter kennismaking / oriëntatie of is dit een gesprek waarin bepaald wordt of u recht heeft op hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.

Tijdens het gesprek

• Voor iedereen moet duidelijk zijn: doel van het gesprek, de rol van diegene die het gesprek leidt, rol van familie/mantelzorg of cliëntondersteuner en de hulpvrager.

• Wees eerlijk en realistisch over de problemen en over de dingen die u wel en niet kunt doen. Zo kan goed in kaart gebracht worden wat er precies nodig is om te kunnen helpen bij bepaalde zaken. Het helpt om per punt iets op te schrijven: zo kan alles goed aan bod komen.

• Aan bod komen alle levensdomeinen: gezondheid (lichaam en geest), wonen en het huishouden, uw contacten met buurt, vrienden en familie, bezigheden, financiën, inkomen en hoe u zichzelf kan redden.
Afronding van het gesprek

• Aan het eind van het gesprek moet duidelijk zijn hoe de verdere werkwijze is.

• Het verslag dat van het keukentafelgesprek wordt opgesteld wordt gebruikt voor de afweging of u al dan niet voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt.

• Het verslag wordt u toegestuurd. Voordat dit definitief wordt vastgesteld kunt u hierop aanvullingen of wijzigingen maken.

• Daarnaast is het van belang dat u weet binnen welke termijn u reactie mag verwachten en hoe de verdere procedure is. Ook hoe u eventueel bezwaar kunt maken tegen een genomen besluit.

    - +