- +

Huishouden

Zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig in uw eigen huis wonen.

Hulp bij het huishouden

Wanneer u zelfstandig woont en vanwege ziekte, een lichamelijke beperking of een psychosociaal probleem hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Wmo-loket in het gemeentehuis. Hier kunt u terecht voor informatie en advies en voor het indienen van een aanvraag ‘Ondersteuning Huishoudelijke Hulp’. Om aanspraak te maken op bepaalde vormen van zorg hebt u allereerst een indicatie nodig. De aanvraag hiervoor start met het voeren van een keukentafelgesprek (zie 2.3).

Gemeente Borne - Wmo-loket
Telefoon: 074 – 265 8500
E-mail: wmo@borne.nl
Website: www.borne.nl

Meer dan alleen huishoudelijke hulp

Als u bij het voeren van uw huishouden tegen meerdere problemen aanloopt dan kijkt men met welke oplossingen u geholpen bent. U krijgt de uitnodiging om met een Wmo-consulent een keukentafelgesprek te voeren. Het doel van dit gesprek is om zorgvuldig te kijken naar uw huidige mogelijk- en onmogelijkheden en hoe één en ander zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. Onder andere kijken we naar mogelijkheden binnen de voorliggende voorzieningen: vrijwilligershulp, vrijwilligersorganisaties en ondersteuning vanuit uw eigen netwerk, alvorens er professionele ondersteuning ingezet wordt.

Het keukentafelgesprek

Iedereen die een aanvraag indient bij de gemeente voor hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of een andere vorm van Wmo hulp krijgt de uitnodiging voor een keukentafelgesprek. Dit is een belangrijk gesprek waarin besproken wordt hoe uw leven eruitziet.
Meer informatie >>

Ondersteuning bij uw aanvraag

Wanneer u in gesprek gaat met de Wmo-consulent van gemeente Borne over zorg of ondersteuning voor uzelf of uw gezinsleden, dan hoeft u dat niet alleen te doen. Het is raadzaam om u bij te laten staan door een vriend of familielid. Daarnaast heeft u de mogelijkheid u te laten ondersteunen door een cliëntondersteuner of ouderenadviseur. Lees verder >>

Met meer hulp zolang mogelijk thuis

Wordt het zelf opstaan, wassen en aankleden moeilijk? Dan doet u bij een thuiszorginstelling het verzoek voor persoonlijke verzorging. Een wijkverpleegkundige bezoekt u om met u vast te stellen wat u nodig heeft.
Meer informatie >>

Woningaanpassingen en hulpmiddelen

Met het ouder worden kunnen er situaties ontstaan waardoor uw huidige woning niet meer geheel passend is. Het levensloopbestendig maken van de woning kan voor veel comfort zorgen en problemen voorkomen.
Lees verder >>

    - +