- +

Oplopende schulden en crisissituaties

Oplopende schulden en crisissituaties


Oorzaken waardoor schulden ontstaan zijn zeer uiteenlopend. Wanneer onbetaalde rekeningen zich opstapelen, kan het steeds moeilijker worden om hier zelf uit te komen. Als incassobureaus en deurwaarders zich melden, kan de situatie uitzichtloos lijken. Professionele hulp, regelmatig in samenwerking met vrijwillige inzet vanuit POOT, biedt u ondersteuning en begeleiding. Bij grotere schuldenproblematiek kan een bewindvoerder en/of de Stadsbank u praktische hulp en mogelijkheden bieden.

Wijkracht – Maatschappelijk Werk
Telefoon: 088 – 945 5722 (centrale nummer)
E-mail: borne@wijkracht.nl
Website: www.wijkracht.nl/borne

Stadsbank Oost Nederland
Telefoon: 088 – 766 36 66
E-mail: info@stadsbankoostnederland.nl
Website: www.stadsbankoostnederland.nl

    - +