- +

Financiële regelingen

Financiële regelingen


Financiële regelingen zijn bedoeld om iedereen zoveel mogelijk mee te laten doen. Veel mensen ervaren schroom om te vragen en uit te zoeken of ze recht hebben op een vergoeding. Behoort u tot de groep mensen met geen of een klein pensioen en weinig eigen vermogen? Dan is het vaak de moeite waard om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor een regeling.

Websites die u kunt raadplegen zijn:
NIBUD www.berekenuwrecht.nl
Gemeente Borne www.borne.nl
www.borne.antwoordopbijstand.nl
www.borne.antwoordopminimavoorzieningen.nl

Op deze websites vindt u informatie over aanvullende sociale voorzieningen, huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding, gemeentelijke belastingen. Bij de publieksbalie kunt u folders en een
nadere toelichting krijgen over deze regelingen.

Gemeente Borne – Sociale zaken - Publieksbalie
Telefoon: 074 – 265 8686
E-mail: info@borne.nl
Website: www.borne.nl

    - +