- +

Administratie op orde houden

Administratie op orde houden


Inzicht in uw financiële situatie start bij het ordenen van uw administratie. Alle papieren overzichtelijk in een map of ander opbergsysteem, geeft overzicht in uw gegevens ten aanzien van inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Mensen die gebruik maken van voorzieningen en regelingen krijgen post die geordend moet worden en (aanvraag)-formulieren die ingevuld moeten worden. Als u hierin het overzicht kwijt bent en/of hulp kunt gebruiken bij het invullen van formulieren zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

Geld & Formulierenspreekuur - Wijkracht i.s.m. Bibliotheek Borne
Elke vrijdagochtend van 9.00 - 10.00 uur 
Wijkracht Borne
Kulturhus de Bijenkorf, Marktstraat 23

De hulp is gratis en vrijblijvend.
U kunt ook bellen met T: 088 - 945 5722 of mailen naar pootborne@wijkracht.nl om een afspraak te maken.


Praktische Ordening Ondersteuning Thuisadministratie - POOT
De deskundige vrijwilligers vanuit POOT kunnen u helpen bij het op ordenen houden van uw (financiële) administratie, het maken van een budgetoverzicht en bij het oplossen van betalingsachterstanden en beginnende schulden. De vrijwilliger welke u begeleidt, wordt ondersteund door de coördinatoren vanuit POOT - Wijkracht; Mari Mateman en Tom Weijermars. De coördinator verzorgt de eerste contacten met u en de koppeling/kennismaking met de vrijwilliger. Deze vrijwilliger komt bij u thuis. 
De ondersteuning die POOT biedt, is altijd gratis en kan voor een korte of voor langere tijd zijn.

Coördinatoren POOT- Wijkracht: Mari Mateman en Tom Weijermars
Telefoon: 088 – 945 5722 (centrale nummer)
E-mail: pootborne@wijkracht.nl
Website: www.wijkracht.nl
U kunt ook vrijblijvend het Geld&Formulierenspreekuur bezoeken: iedere vrijdag van 9.00 - 10.00 uur

    - +