- +

Laatste nieuwsberichten

Nieuws

Senioren en Veiligheid

2-12-2020

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom was er eerder dit jaar vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Maak het oplichters niet te makkelijk
Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ werd er aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Ook wij schenken de komende tijd aandacht aan senioren en veiligheid door op onze Wijkracht Facebookpagina verschillende filmpjes te delen. 

Ambassadeur
In deze filmpjes ziet u Kees Hulst. Hij is ambassadeur voor deze campagne 'senioren en veiligheid'. Hulst: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”.

Slachtofferschap
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen vinden wij ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen ‘hulp’ aanbieden.

Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijgt men via verschillende video's informatie en tips die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze (universele) informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals bijvoorbeeld (klein)kinderen, buren en verzorgers.
 


    - +