- +

Wat kunnen oplossingen zijn

- Contact met de ouderenadviseur
- Contact met bijvoorbeeld de WMO-consulent om aanvraag te doen tot geïndiceerde professionele hulp
- Een prettig gesprek waarbij u door het vertellen zelf meer duidelijkheid krijgt
- Een aanbod tot deelname aan een activiteit of cursus
- Uitleg hoe u in aanmerking kan komen voor diverse voorzieningen of ondersteuning
- Ondersteuning van een vrijwilliger

    - +