- +

Samenwerken

De voorziening Informatie & Advies


Samenwerken, verbinden, kennis vragen, kennis delen en krachten bundelen zijn uitgangspunten in onze werkzaamheden

Samenwerken uit zich op talloze wijze: Door het geven van Informatie & Advies in diverse jaarlijkse themabijeenkomsten over tal van onderwerpen. 'Enkel' faciliterend, vanuit onze eigen organisatie, meestal in samenwerking met andere organisaties.

Dit samenwerken geldt zeker ook in het individuele ouderenadvies: Hoe korter de lijnen tussen de verschillende (beroeps)krachten zijn, hoe prettiger we gezamenlijk de ondersteuning kunnen bieden die nodig is, wanneer die nodig is.

Uit ervaringen blijkt dat het prettig is om zo snel mogelijk te kunnen schakelen met hulpverleners die de weg in de sociale basis infrastructuur kennen. Van preventie tot zorg. Door kennis te delen en mee te denken in de mogelijkheden vanuit collectieve (voorliggende) voorzieningen in relatie met maatwerk opties tot begeleiding en ondersteuning kan het sociale netwerk vergroot worden met bijvoorbeeld informele inzet.

Enkele voorbeelden


Door zitting in het sociale team Borne kunnen we snel schakelen en informatie delen, waardoor niet naast elkaar wordt gewerkt, maar met elkaar in het belang van de burger Individuele vragen worden sneller collectief gemaakt en sluiten daardoor beter aan bij nieuw te nemen initiatieven

Vraag, opmerking, idee?

Heeft u een vraag, een tip of idee? Laat het ons weten!

    - +